idortoka.com

ENG / CAT / ESP

3D
App Anatomia

Fisiosport

Solució per a plataformes tablets (iPAD i ANDROID) de APP’s com a eines destinada a metges i fisioterapeutes per explicar les lesions, patologies i anatomia 3D a pacients i en presentacions en públic en general.

La comprensió de ressonàncies magnètiques, radiografies o fotos d’operacions o dissecció, és molt baixa o pràcticament nul·la en les persones neòfites en el camp de la medicina.

La tecnologia 3D interactiva permet crear models visuals, que permeten una compressió més fàcil per a persones que no són del món mèdic.

Poder explicar exactament, i amb mètodes visuals, la patologia al pacient, augmenta el grau de confiança i comprensió, alhora que redueix el grau de rebuig a segons quin tipus d’explicacions tècniques.

Cadascuna de les APP conté una part del cos (genoll, turmell, orella…), creada en 3D.

A la APP s’hi han afegit filtres per poder seleccionar quin tipus d’informació anatòmica volem mostrar (ossos, músculs, lligaments…) a l'hora que permet incorporar vídeos per a un millor explicació del procés a realitzar.

La solució, una multiplataforma iOS i Android, amb la possibilitat d’ampliar a format web (on-line), permet aprofitar la generació de continguts de qualitat, per multiplicar la visualització aprofitant un sol esforç de creació.

Pàgina web:
www.fisiosportmaresme.com

iOS Android

© Dortoka Disseny S.L.   |    About   |    Legal disclaimer   |    Privacy Policy   |    Copyright 2022   |    Created web & technology app by Dortoka disseny