idortoka.com

ENG / CAT / ESP

App informaci i serveis
Preven Game

Egarsat

L'app 'Prevenció Game' és una aplicació de Prevenció de Riscos Laborals de la mútua d'accidents Egarsat que facilita l'aprenentatge als usuaris sobre els riscos en les diferents professions d'una manera lúdica i entretinguda.

Funcionament del joc
· Cada usuari podrà crear un perfil i editar la seva imatge i nom.
· Poden jugar diversos usuaris des d'un mateix dispositiu.
· Repartits entre tres nivells de dificultat, l'usuari trobarà puzles sobre diferents riscos per resoldre i preguntes relacionades amb les de posar a prova els seus coneixements, sumant punts amb cada partida.
· L'usuari pot començar el joc triant el nivell de dificultat que vulgui.
· Després de l'aparició d'un puzle, apareixen una relació de preguntes relacionades multi-resposta. Només una és correcta.
· En finalitzar la partida, l'app indica el percentatge de coneixement.
· L'usuari pot compartir el resultat en les xarxes socials i tornar a iniciar un nou joc.

Smartphones:
Descarrega la versió Android
Descarrega la versió iOS

Tablet:
Descarrega la versió Android
Descarrega la versió iOS

iOS Android

© Dortoka Disseny S.L.   |    About   |    Legal disclaimer   |    Privacy Policy   |    Copyright 2022   |    Created web & technology app by Dortoka disseny